Từ khóa tìm kiếm: loại bỏ Canada

Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ có thành “cuộc chơi tay đôi”?
Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ có thành “cuộc chơi tay đôi”?

VOV.VN - Sau khi cuộc đàm phán nhằm sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) giữa Mỹ và Canada kết thúc mà không đạt thỏa thuận nào.

Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ có thành “cuộc chơi tay đôi”?

Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ có thành “cuộc chơi tay đôi”?

VOV.VN - Sau khi cuộc đàm phán nhằm sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) giữa Mỹ và Canada kết thúc mà không đạt thỏa thuận nào.