Từ khóa tìm kiếm: loại bỏ dự án

Hà Nội loại bỏ 23 dự án thu hồi đất lúa
Hà Nội loại bỏ 23 dự án thu hồi đất lúa

VOV.VN -Theo UBND Thành phố Hà Nội các dự án điều chỉnh do nguồn thu từ việc đấu giá không cao hoặc thực hiện tiến độ chậm

Hà Nội loại bỏ 23 dự án thu hồi đất lúa

Hà Nội loại bỏ 23 dự án thu hồi đất lúa

VOV.VN -Theo UBND Thành phố Hà Nội các dự án điều chỉnh do nguồn thu từ việc đấu giá không cao hoặc thực hiện tiến độ chậm

Bộ Công Thương loại bỏ 12 dự án thép khỏi quy hoạch
Bộ Công Thương loại bỏ 12 dự án thép khỏi quy hoạch

VOV.VN - Tổng công suất thiết kế dự kiến của 12 dự án này là 1.350 tấn gang, sắt xốp và 6.520 tấn phôi vuông/năm.

Bộ Công Thương loại bỏ 12 dự án thép khỏi quy hoạch

Bộ Công Thương loại bỏ 12 dự án thép khỏi quy hoạch

VOV.VN - Tổng công suất thiết kế dự kiến của 12 dự án này là 1.350 tấn gang, sắt xốp và 6.520 tấn phôi vuông/năm.

Loại dự án sân bay An Giang khỏi danh mục ưu tiên đầu tư
Loại dự án sân bay An Giang khỏi danh mục ưu tiên đầu tư

Viện Chiến lược và Phát triển GTVT loại dự án sân bay An Giang ra khỏi danh mục ưu tiên đầu tư là do lo ngại dự án hoạt động kém hiệu quả.

Loại dự án sân bay An Giang khỏi danh mục ưu tiên đầu tư

Loại dự án sân bay An Giang khỏi danh mục ưu tiên đầu tư

Viện Chiến lược và Phát triển GTVT loại dự án sân bay An Giang ra khỏi danh mục ưu tiên đầu tư là do lo ngại dự án hoạt động kém hiệu quả.

Thủ tướng: Kiên quyết loại bỏ các dự án đầu tư kém hiệu quả
Thủ tướng: Kiên quyết loại bỏ các dự án đầu tư kém hiệu quả

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu ngành Công thương kiên quyết loại bỏ các dự án đầu tư kém hiệu quả, coi trọng sản xuất đi liền bảo vệ môi trường.

Thủ tướng: Kiên quyết loại bỏ các dự án đầu tư kém hiệu quả

Thủ tướng: Kiên quyết loại bỏ các dự án đầu tư kém hiệu quả

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu ngành Công thương kiên quyết loại bỏ các dự án đầu tư kém hiệu quả, coi trọng sản xuất đi liền bảo vệ môi trường.