Từ khóa tìm kiếm: lợi ích sống còn của Đức

Thủ tướng Đức khẳng định “NATO là lợi ích sống còn của nước Đức”
Thủ tướng Đức khẳng định “NATO là lợi ích sống còn của nước Đức”

VOV.VN - Thủ tướng Đức tuyên bố: Châu Âu hiện tại không thể tự bảo vệ mình; việc duy trì liên minh quân sự NATO là một trong các lợi ích sống còn của Đức.

Thủ tướng Đức khẳng định “NATO là lợi ích sống còn của nước Đức”

Thủ tướng Đức khẳng định “NATO là lợi ích sống còn của nước Đức”

VOV.VN - Thủ tướng Đức tuyên bố: Châu Âu hiện tại không thể tự bảo vệ mình; việc duy trì liên minh quân sự NATO là một trong các lợi ích sống còn của Đức.