Từ khóa tìm kiếm: lọt vòng sơ thẩm

Phim của Việt Hương lọt vòng sơ thẩm LHP Cannes 2016
Phim của Việt Hương lọt vòng sơ thẩm LHP Cannes 2016

Mặc dù bộ phim "Đời như ý" chỉ mới vượt qua vòng sơ thẩm LHP Cannes 2016 nhưng đạo diễn Vương Quang Hùng và danh hài Việt Hương đều có cảm giác “đang bay”.

Phim của Việt Hương lọt vòng sơ thẩm LHP Cannes 2016

Phim của Việt Hương lọt vòng sơ thẩm LHP Cannes 2016

Mặc dù bộ phim "Đời như ý" chỉ mới vượt qua vòng sơ thẩm LHP Cannes 2016 nhưng đạo diễn Vương Quang Hùng và danh hài Việt Hương đều có cảm giác “đang bay”.