Từ khóa tìm kiếm: LPX-II

Hàn Quốc khởi động tham gia “câu lạc bộ” tàu sân bay
Hàn Quốc khởi động tham gia “câu lạc bộ” tàu sân bay

VOV.VN - Phục vụ học thuyết quân sự của mình, Hàn Quốc quyết định phát triển tàu sân bay hạng nhẹ nội địa, sẽ đưa vào trang bị vào cuối thập kỷ 2020.

Hàn Quốc khởi động tham gia “câu lạc bộ” tàu sân bay

Hàn Quốc khởi động tham gia “câu lạc bộ” tàu sân bay

VOV.VN - Phục vụ học thuyết quân sự của mình, Hàn Quốc quyết định phát triển tàu sân bay hạng nhẹ nội địa, sẽ đưa vào trang bị vào cuối thập kỷ 2020.