Từ khóa tìm kiếm: lựa chọn cán bộ

Lựa chọn nhân sự Đại hội 13: Cảnh giác với chạy chức, chạy phiếu
Lựa chọn nhân sự Đại hội 13: Cảnh giác với chạy chức, chạy phiếu

VOV.VN - Cần phải hết sức cảnh giác với việc chạy chức, chạy phiếu, những người có biểu hiện ấy là không đàng hoàng, nên gạch tên họ đi.

Lựa chọn nhân sự Đại hội 13: Cảnh giác với chạy chức, chạy phiếu

Lựa chọn nhân sự Đại hội 13: Cảnh giác với chạy chức, chạy phiếu

VOV.VN - Cần phải hết sức cảnh giác với việc chạy chức, chạy phiếu, những người có biểu hiện ấy là không đàng hoàng, nên gạch tên họ đi.

Ông Trần Quốc Vượng: “Chọn vào cấp ủy những người thực sự tiêu biểu“
Ông Trần Quốc Vượng: “Chọn vào cấp ủy những người thực sự tiêu biểu“

VOV.VN - "Phải chọn vào cấp ủy các cấp những người thực sự vì dân vì nước, thực sự là những người tiêu biểu" - ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Ông Trần Quốc Vượng: “Chọn vào cấp ủy những người thực sự tiêu biểu“

Ông Trần Quốc Vượng: “Chọn vào cấp ủy những người thực sự tiêu biểu“

VOV.VN - "Phải chọn vào cấp ủy các cấp những người thực sự vì dân vì nước, thực sự là những người tiêu biểu" - ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

"Không chọn cán bộ bị kỷ luật làm công tác Mặt trận"
"Không chọn cán bộ bị kỷ luật làm công tác Mặt trận"

VOV.VN -Ông Trần Thanh Mẫn: Cán bộ hết sức quan trọng, chọn người làm công tác Mặt trận phải nhiệt huyết, hóa thân vào công việc của mình.

"Không chọn cán bộ bị kỷ luật làm công tác Mặt trận"

"Không chọn cán bộ bị kỷ luật làm công tác Mặt trận"

VOV.VN -Ông Trần Thanh Mẫn: Cán bộ hết sức quan trọng, chọn người làm công tác Mặt trận phải nhiệt huyết, hóa thân vào công việc của mình.

Kiên quyết không đưa vào quy hoạch những kẻ cơ hội chính trị
Kiên quyết không đưa vào quy hoạch những kẻ cơ hội chính trị

VOV.VN - Trung ương đưa ra bàn về chiến lược cán bộ với việc kiên quyết không đưa những cán bộ thoái hóa biến chất, cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào quy hoạch là điều đáng mừng.

Kiên quyết không đưa vào quy hoạch những kẻ cơ hội chính trị

Kiên quyết không đưa vào quy hoạch những kẻ cơ hội chính trị

VOV.VN - Trung ương đưa ra bàn về chiến lược cán bộ với việc kiên quyết không đưa những cán bộ thoái hóa biến chất, cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào quy hoạch là điều đáng mừng.

“Cán bộ cấp chiến lược phải ở tầm cao trí tuệ, tuyệt đối không vụ lợi“
“Cán bộ cấp chiến lược phải ở tầm cao trí tuệ, tuyệt đối không vụ lợi“

VOV.VN - Đảng cần những cán bộ biết biến ý tưởng, đường lối, quan điểm thành hiện thực, điều đó đòi hỏi và yêu cầu rất cao về năng lực, không thể chỉ nói hay là được.

“Cán bộ cấp chiến lược phải ở tầm cao trí tuệ, tuyệt đối không vụ lợi“

“Cán bộ cấp chiến lược phải ở tầm cao trí tuệ, tuyệt đối không vụ lợi“

VOV.VN - Đảng cần những cán bộ biết biến ý tưởng, đường lối, quan điểm thành hiện thực, điều đó đòi hỏi và yêu cầu rất cao về năng lực, không thể chỉ nói hay là được.

7 cách “tuyển” cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược
7 cách “tuyển” cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược

VOV.VN - Công cuộc đổi mới đang cấp bách đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ tương xứng. Do đó, phải xác lập một cơ chế tuyển chọn phù hợp.

7 cách “tuyển” cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược

7 cách “tuyển” cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược

VOV.VN - Công cuộc đổi mới đang cấp bách đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ tương xứng. Do đó, phải xác lập một cơ chế tuyển chọn phù hợp.

“Mong Đảng đổi mới công tác cán bộ theo hướng trẻ hóa”
“Mong Đảng đổi mới công tác cán bộ theo hướng trẻ hóa”

VOV.VN - Một số đại biểu dự Đại hội XII của Đảng mong muốn công tác cán bộ của Đảng trong nhiệm kì XII sẽ tiếp tục đổi mới theo hướng trẻ hóa.

“Mong Đảng đổi mới công tác cán bộ theo hướng trẻ hóa”

“Mong Đảng đổi mới công tác cán bộ theo hướng trẻ hóa”

VOV.VN - Một số đại biểu dự Đại hội XII của Đảng mong muốn công tác cán bộ của Đảng trong nhiệm kì XII sẽ tiếp tục đổi mới theo hướng trẻ hóa.

Đấu tranh phê bình trong Đảng: Cần đề cao tính trung thực
Đấu tranh phê bình trong Đảng: Cần đề cao tính trung thực

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: "Tính trung thực là vô cùng quan trọng. Trong xã hội toàn những người sống không trung thực thì xã hội đó sẽ không thể phát triển được"

Đấu tranh phê bình trong Đảng: Cần đề cao tính trung thực

Đấu tranh phê bình trong Đảng: Cần đề cao tính trung thực

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: "Tính trung thực là vô cùng quan trọng. Trong xã hội toàn những người sống không trung thực thì xã hội đó sẽ không thể phát triển được"