Từ khóa tìm kiếm: luân chuyển bác sĩ

Luân chuyển cán bộ y tế - giải pháp nâng cao chất lượng CSSK ban đầu
Luân chuyển cán bộ y tế - giải pháp nâng cao chất lượng CSSK ban đầu

VOV.VN -Việc điều động, luân chuyển bác sĩ về trạm y tế nằm trong các giải pháp của Bộ Y tế để giải quyết tình trạng thiếu cán bộ y tế tại tuyến cơ sở.

Luân chuyển cán bộ y tế - giải pháp nâng cao chất lượng CSSK ban đầu

Luân chuyển cán bộ y tế - giải pháp nâng cao chất lượng CSSK ban đầu

VOV.VN -Việc điều động, luân chuyển bác sĩ về trạm y tế nằm trong các giải pháp của Bộ Y tế để giải quyết tình trạng thiếu cán bộ y tế tại tuyến cơ sở.