Từ khóa tìm kiếm: luân chuyển cán bộ thúc đẩy khó khăn

Luân chuyển cán bộ về cơ sở: Yên Bái “ưu tiên” những xã khó khăn
Luân chuyển cán bộ về cơ sở: Yên Bái “ưu tiên” những xã khó khăn

VOV.VN -Công tác luân chuyển cán bộ được tỉnh Yên Bái quan tâm đẩy mạnh, nhằm củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và thúc đẩy kt-xh.

Luân chuyển cán bộ về cơ sở: Yên Bái “ưu tiên” những xã khó khăn

Luân chuyển cán bộ về cơ sở: Yên Bái “ưu tiên” những xã khó khăn

VOV.VN -Công tác luân chuyển cán bộ được tỉnh Yên Bái quan tâm đẩy mạnh, nhằm củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và thúc đẩy kt-xh.