Từ khóa tìm kiếm: Luật kiểm toán

Thu hẹp đối tượng thuộc diện phải kiểm toán

VOV.VN - Quy định chưa rõ, dễ dẫn đến mở rộng đối tượng kiểm toán, vượt ra ngoài phạm vi là đơn vị quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Chồng chéo giữa thanh tra và kiểm toán: Ai có thẩm quyền điều hoà?

VOV.VN - Nhiều ý kiến đề nghị cần bổ sung quy định để giải quyết chồng chéo giữa thanh tra chuyên ngành của các Bộ, ngành và Kiểm toán Nhà nước.

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Cho phép khởi kiện báo cáo kiểm toán ra tòa

VOV.VN - Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đề nghị Quốc hội cho phép các bên liên quan có quyền khởi kiện báo cáo kiểm toán ra tòa.

Cần khắc phục chồng chéo trong thanh tra, kiểm toán

VOV.VN - Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, cần có các đơn vị kiểm toán khác để kiểm toán lại các báo cáo từ Kiểm toán Nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước đề nghị được quyền xử phạt hành chính

VOV.VN - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán.

Không chấp hành kiến nghị của kiểm toán: Do thiếu chế tài xử lý?

VOV.VN - Việc thiếu chế tài xử phạt đang khiến cho nhiều cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, thiếu nghiêm túc trong thực hiện kiến nghị sau kiểm toán.

Không phát hiện hết sai phạm- kiểm toán không có trách nhiệm liên đới

VOV.VN - Do khách quan, cơ quan kiểm toán có thể không phát hiện ra được hết các sai phạm nhưng Luật quy định cứng trách nhiệm liên đới là chưa thật hợp lý.

Quốc hội tranh luận về nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - Nên quy định nhiệm kỳ 7 năm nhằm đảm bảo tính đặc thù, độc lập, liên tục và ổn định, cũng như phù hợp với thông lệ quốc tế.

Cân bằng quyền và trách nhiệm của kiểm toán

VOV.VN - Với chức năng, nhiệm vụ của mình, trách nhiệm người đứng đầu liên quan đến kết quả thực thi công vụ ngay trong hoạt động kiểm toán.

Việt Nam-Nepal hợp tác chia sẻ kinh nghiệm lĩnh vực kiểm toán

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quội hội đề nghị 2 cơ quan kiểm toán tăng cường trao đổi thông tin nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của Luật Kiểm toán Nhà nước.