Từ khóa tìm kiếm: luật ngân sách nhà nước

Cấp tốc ký hợp đồng đặt hàng bảo trì đường sắt Bắc-Nam sau “đơn kêu cứu”
Cấp tốc ký hợp đồng đặt hàng bảo trì đường sắt Bắc-Nam sau “đơn kêu cứu”

VOV.VN - Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ký hợp đồng đặt hàng bảo trì với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trước 24/5 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Cấp tốc ký hợp đồng đặt hàng bảo trì đường sắt Bắc-Nam sau “đơn kêu cứu”

Cấp tốc ký hợp đồng đặt hàng bảo trì đường sắt Bắc-Nam sau “đơn kêu cứu”

VOV.VN - Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ký hợp đồng đặt hàng bảo trì với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trước 24/5 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Ngành Đường sắt xin “giải cứu”: Văn bản của các Bộ, ngành "vênh nhau"?
Ngành Đường sắt xin “giải cứu”: Văn bản của các Bộ, ngành "vênh nhau"?

VOV.VN - Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng sớm xem xét quyết định và phê duyệt đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng (KCHT) đường sắt quốc gia làm căn cứ cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện...

Ngành Đường sắt xin “giải cứu”: Văn bản của các Bộ, ngành "vênh nhau"?

Ngành Đường sắt xin “giải cứu”: Văn bản của các Bộ, ngành "vênh nhau"?

VOV.VN - Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng sớm xem xét quyết định và phê duyệt đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng (KCHT) đường sắt quốc gia làm căn cứ cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện...

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kêu cứu, Bộ GTVT nói gì?
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kêu cứu, Bộ GTVT nói gì?

VOV.VN - Theo Bộ GTVT, vốn bảo trì đường sắt 2021 đã có, nhưng Bộ GTVT không thể tự ý làm bất cứ vấn đề gì nếu không căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kêu cứu, Bộ GTVT nói gì?

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kêu cứu, Bộ GTVT nói gì?

VOV.VN - Theo Bộ GTVT, vốn bảo trì đường sắt 2021 đã có, nhưng Bộ GTVT không thể tự ý làm bất cứ vấn đề gì nếu không căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành.

Cần minh bạch trong chi tiêu ngân sách
Cần minh bạch trong chi tiêu ngân sách

VOV.VN -Chỉ số công khai ngân sách tỉnh được cải thiện nhiều. Song, các tỉnh ít tạo điều kiện để người dân tham gia vào quá trình công khai minh bạch ngân sách.

Cần minh bạch trong chi tiêu ngân sách

Cần minh bạch trong chi tiêu ngân sách

VOV.VN -Chỉ số công khai ngân sách tỉnh được cải thiện nhiều. Song, các tỉnh ít tạo điều kiện để người dân tham gia vào quá trình công khai minh bạch ngân sách.

Chủ tịch Quốc hội: Tiền chi không đúng thì đâu có thể ra khỏi kho bạc
Chủ tịch Quốc hội: Tiền chi không đúng thì đâu có thể ra khỏi kho bạc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Kho bạc Nhà nước quản lý hiệu quả vì mỗi đồng tiền mà kho bạc đang quản lý là sự đóng góp từ mồ hôi, công sức nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội: Tiền chi không đúng thì đâu có thể ra khỏi kho bạc

Chủ tịch Quốc hội: Tiền chi không đúng thì đâu có thể ra khỏi kho bạc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Kho bạc Nhà nước quản lý hiệu quả vì mỗi đồng tiền mà kho bạc đang quản lý là sự đóng góp từ mồ hôi, công sức nhân dân.

Bộ Tài chính tăng cường hợp tác tuyên truyền với 5 cơ quan báo chí
Bộ Tài chính tăng cường hợp tác tuyên truyền với 5 cơ quan báo chí

VOV.VN - Hợp tác tuyên truyền giữa Bộ Tài chính với 5 cơ quan thông tấn báo chí lớn trong thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực.

Bộ Tài chính tăng cường hợp tác tuyên truyền với 5 cơ quan báo chí

Bộ Tài chính tăng cường hợp tác tuyên truyền với 5 cơ quan báo chí

VOV.VN - Hợp tác tuyên truyền giữa Bộ Tài chính với 5 cơ quan thông tấn báo chí lớn trong thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực.

Quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước
Quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.

Quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước

Quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.

Ưu tiên thực hiện quyền trẻ em khi lập kế hoạch, phân bổ ngân sách
Ưu tiên thực hiện quyền trẻ em khi lập kế hoạch, phân bổ ngân sách

VOV.VN -Nhiều chuyên gia đề nghị trong quá trình làm Luật Ngân sách nhà nước và Luật tổ chức chính quyền địa phương cần quan tâm hơn đến quyền trẻ em

Ưu tiên thực hiện quyền trẻ em khi lập kế hoạch, phân bổ ngân sách

Ưu tiên thực hiện quyền trẻ em khi lập kế hoạch, phân bổ ngân sách

VOV.VN -Nhiều chuyên gia đề nghị trong quá trình làm Luật Ngân sách nhà nước và Luật tổ chức chính quyền địa phương cần quan tâm hơn đến quyền trẻ em