Từ khóa tìm kiếm: Luật phòng chống thiên tai

“Nói dự báo thiên tai “chính xác” là... không chính xác”
“Nói dự báo thiên tai “chính xác” là... không chính xác”

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, nói dự báo thiên tai “đủ độ tin cậy” hợp lý hơn “chính xác” và không phải hạ cấp để giảm trách nhiệm.

“Nói dự báo thiên tai “chính xác” là... không chính xác”

“Nói dự báo thiên tai “chính xác” là... không chính xác”

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, nói dự báo thiên tai “đủ độ tin cậy” hợp lý hơn “chính xác” và không phải hạ cấp để giảm trách nhiệm.

“Sửa đổi luật phòng, chống thiên tai để tăng cường bảo vệ trẻ em“
“Sửa đổi luật phòng, chống thiên tai để tăng cường bảo vệ trẻ em“

VOV.VN - Cần thiết cần sửa đổi, bổ khung luật phòng, chống thiên tai trong tình hình mới để "không ai bị bỏ lại phía sau nhất là với trẻ em".

“Sửa đổi luật phòng, chống thiên tai để tăng cường bảo vệ trẻ em“

“Sửa đổi luật phòng, chống thiên tai để tăng cường bảo vệ trẻ em“

VOV.VN - Cần thiết cần sửa đổi, bổ khung luật phòng, chống thiên tai trong tình hình mới để "không ai bị bỏ lại phía sau nhất là với trẻ em".