Từ khóa tìm kiếm: luật quyền hạn khẩn cấp

Mỹ xem xét hạn chế đầu tư của Trung Quốc
Mỹ xem xét hạn chế đầu tư của Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ đang xem xét các biện pháp hạn chế đầu tư của Trung Quốc tại Mỹ bằng cách sử dụng luật quyền hạn khẩn cấp.

Mỹ xem xét hạn chế đầu tư của Trung Quốc

Mỹ xem xét hạn chế đầu tư của Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ đang xem xét các biện pháp hạn chế đầu tư của Trung Quốc tại Mỹ bằng cách sử dụng luật quyền hạn khẩn cấp.