Từ khóa tìm kiếm: Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

Tập trung thi hành dứt điểm các bản án hành chính còn tồn đọng  ​
Tập trung thi hành dứt điểm các bản án hành chính còn tồn đọng ​

VOV.VN -Chính phủ yêu cầu tập trung thi hành dứt điểm trong năm 2018 các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật còn tồn đọng.

Tập trung thi hành dứt điểm các bản án hành chính còn tồn đọng  ​

Tập trung thi hành dứt điểm các bản án hành chính còn tồn đọng ​

VOV.VN -Chính phủ yêu cầu tập trung thi hành dứt điểm trong năm 2018 các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật còn tồn đọng.