Từ khóa tìm kiếm: lực lượng tự vệ bờ biển

2 tàu huấn luyện của Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng
2 tàu huấn luyện của Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

VOV.VN -Đây là chuyến thăm hữu nghị lần thứ 3 của Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng kể từ năm 2011.

2 tàu huấn luyện của Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

2 tàu huấn luyện của Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

VOV.VN -Đây là chuyến thăm hữu nghị lần thứ 3 của Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng kể từ năm 2011.