Từ khóa tìm kiếm: luồng biển vĩnh tân

Xem xét kỹ việc nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn cát ở biển Vĩnh Tân

VOV.VN - Bình Thuận đề nghị xem xét toàn diện việc nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn cát ở biển Vĩnh Tân.