Từ khóa tìm kiếm: lương tiếp viên Vietnam Airlines

Lương phi công, tiếp viên Vietnam Airlines khủng cỡ nào?
Lương phi công, tiếp viên Vietnam Airlines khủng cỡ nào?

Năm 2016, tiền lương bình quân của đội ngũ phi công là 115,3 triệu đồng/tháng, tăng 4,7% so với năm 2015.

Lương phi công, tiếp viên Vietnam Airlines khủng cỡ nào?

Lương phi công, tiếp viên Vietnam Airlines khủng cỡ nào?

Năm 2016, tiền lương bình quân của đội ngũ phi công là 115,3 triệu đồng/tháng, tăng 4,7% so với năm 2015.