Từ khóa tìm kiếm: lý do tấn công Syria

Toàn văn phát biểu của ông Trump sau khi phát động tấn công Syria
Toàn văn phát biểu của ông Trump sau khi phát động tấn công Syria

VOV.VN - Ông Donald Trump cho rằng mục đích của chiến dịch quân sự này là răn đe mạnh mẽ đối với việc sản xuất, phổ biến và sử dụng vũ khí hóa học.

Toàn văn phát biểu của ông Trump sau khi phát động tấn công Syria

Toàn văn phát biểu của ông Trump sau khi phát động tấn công Syria

VOV.VN - Ông Donald Trump cho rằng mục đích của chiến dịch quân sự này là răn đe mạnh mẽ đối với việc sản xuất, phổ biến và sử dụng vũ khí hóa học.