Từ khóa tìm kiếm: Mác-Lênin

Kiều bào gửi gắm niềm tin, kỳ vọng tới Đại hội XIII của Đảng
Kiều bào gửi gắm niềm tin, kỳ vọng tới Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Kiều bào ở nước ngoài khẳng định lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ý thức tự hào dân tộc và mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Kiều bào gửi gắm niềm tin, kỳ vọng tới Đại hội XIII của Đảng

Kiều bào gửi gắm niềm tin, kỳ vọng tới Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Kiều bào ở nước ngoài khẳng định lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ý thức tự hào dân tộc và mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Người dân Nga xúc động viếng thăm tượng đài Người lính Xô viết ở Rzhev
Người dân Nga xúc động viếng thăm tượng đài Người lính Xô viết ở Rzhev

VOV.VN - Tượng đài tưởng niệm Người lính Xô-viết được xây dựng ở làng Khorosevo, thành phố Rzhev thuộc tỉnh Tver, nhằm vinh danh những chiến sỹ Hồng quân đã ngã xuống trong cuộc chiến ở Rzhev.

Người dân Nga xúc động viếng thăm tượng đài Người lính Xô viết ở Rzhev

Người dân Nga xúc động viếng thăm tượng đài Người lính Xô viết ở Rzhev

VOV.VN - Tượng đài tưởng niệm Người lính Xô-viết được xây dựng ở làng Khorosevo, thành phố Rzhev thuộc tỉnh Tver, nhằm vinh danh những chiến sỹ Hồng quân đã ngã xuống trong cuộc chiến ở Rzhev.

Kỷ niệm 103 năm Cách mạng tháng Mười Vĩ đại
Kỷ niệm 103 năm Cách mạng tháng Mười Vĩ đại

VOV.VN - Hôm nay, (7/11) nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng mười Vĩ đại.

Kỷ niệm 103 năm Cách mạng tháng Mười Vĩ đại

Kỷ niệm 103 năm Cách mạng tháng Mười Vĩ đại

VOV.VN - Hôm nay, (7/11) nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng mười Vĩ đại.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học mới
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học mới

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính yêu cầu Học viện rà soát toàn diện các mặt để xây dựng Học viện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học mới

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học mới

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính yêu cầu Học viện rà soát toàn diện các mặt để xây dựng Học viện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay.

Hội thảo khoa học quốc tế nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác
Hội thảo khoa học quốc tế nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác

VOV.VN- Sự ra đời của chủ nghĩa Mác và sau này là chủ nghĩa Mác-Lê Nin đã chấm dứt thời kỳ “mò mẫm như trong đêm tối” của hàng triệu nhân dân lao động.

Hội thảo khoa học quốc tế nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác

Hội thảo khoa học quốc tế nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác

VOV.VN- Sự ra đời của chủ nghĩa Mác và sau này là chủ nghĩa Mác-Lê Nin đã chấm dứt thời kỳ “mò mẫm như trong đêm tối” của hàng triệu nhân dân lao động.

Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, thường xuyên chỉnh đốn Đảng
Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, thường xuyên chỉnh đốn Đảng

VOV.VN - Tiếp tục vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào xây dựng Đảng và đổi mới đất nước thì Đảng phải tự chỉnh đốn làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, thường xuyên chỉnh đốn Đảng

Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, thường xuyên chỉnh đốn Đảng

VOV.VN - Tiếp tục vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào xây dựng Đảng và đổi mới đất nước thì Đảng phải tự chỉnh đốn làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên.

“Cách mạng Tháng Mười Nga mang đến cho Việt Nam sự thay đổi lớn lao”
“Cách mạng Tháng Mười Nga mang đến cho Việt Nam sự thay đổi lớn lao”

VOV.VN - Giá trị của Cách mạng Tháng Mười, của Đảng Bolshevik và lãnh tụ Lenin vẫn còn mãi với nhân dân Việt Nam

“Cách mạng Tháng Mười Nga mang đến cho Việt Nam sự thay đổi lớn lao”

“Cách mạng Tháng Mười Nga mang đến cho Việt Nam sự thay đổi lớn lao”

VOV.VN - Giá trị của Cách mạng Tháng Mười, của Đảng Bolshevik và lãnh tụ Lenin vẫn còn mãi với nhân dân Việt Nam

Người có chức quyền suy thoái đạo đức sẽ thành lực cản trong cơ quan
Người có chức quyền suy thoái đạo đức sẽ thành lực cản trong cơ quan

VOV.VN - Những biểu hiện của sự suy thoái ở trong mỗi người có chức có quyền sẽ trở thành lực cản trong cơ quan, đơn vị, gây ra mất đoàn kết

Người có chức quyền suy thoái đạo đức sẽ thành lực cản trong cơ quan

Người có chức quyền suy thoái đạo đức sẽ thành lực cản trong cơ quan

VOV.VN - Những biểu hiện của sự suy thoái ở trong mỗi người có chức có quyền sẽ trở thành lực cản trong cơ quan, đơn vị, gây ra mất đoàn kết

Hội thảo “Sức sống của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh“
Hội thảo “Sức sống của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh“

VOV.VN - Cùng với Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội thảo “Sức sống của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh“

Hội thảo “Sức sống của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh“

VOV.VN - Cùng với Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Hội thi “Ánh sáng soi đường” - sân chơi bổ ích cho sinh viên
Hội thi “Ánh sáng soi đường” - sân chơi bổ ích cho sinh viên

VOV.VN -Hội thi có tổng giá trị giải thưởng lên tới 300 triệu đồng cùng với những chuyến du lịch về nguồn dành cho các cá nhân và tập thể đạt giải.

 Hội thi “Ánh sáng soi đường” - sân chơi bổ ích cho sinh viên

Hội thi “Ánh sáng soi đường” - sân chơi bổ ích cho sinh viên

VOV.VN -Hội thi có tổng giá trị giải thưởng lên tới 300 triệu đồng cùng với những chuyến du lịch về nguồn dành cho các cá nhân và tập thể đạt giải.