Từ khóa tìm kiếm: Macao sẽ là nền kinh tế giàu nhất thế giới

IMF dự báo, Macau sẽ là nền kinh tế giàu nhất thế giới vào năm 2020
IMF dự báo, Macau sẽ là nền kinh tế giàu nhất thế giới vào năm 2020

VOV.VN - IMF dự báo Maucau (Trung Quốc) sẽ đứng đầu danh sách 10 nền kinh tế giàu nhất thế giới năm 2020, tiếp đến là Qatar và Luxembourg.

IMF dự báo, Macau sẽ là nền kinh tế giàu nhất thế giới vào năm 2020

IMF dự báo, Macau sẽ là nền kinh tế giàu nhất thế giới vào năm 2020

VOV.VN - IMF dự báo Maucau (Trung Quốc) sẽ đứng đầu danh sách 10 nền kinh tế giàu nhất thế giới năm 2020, tiếp đến là Qatar và Luxembourg.