Từ khóa tìm kiếm: mầm non Tuổi thơ

Hàng chục cô giáo quỳ gối khóc xin được... dạy trẻ
Hàng chục cô giáo quỳ gối khóc xin được... dạy trẻ

Sau khi biết được tin cơ sở phải dừng hoạt động, nhiều cô giáo ở Trường Mầm non Tuổi thơ, (Nghệ An) đã quỳ gối, khóc lóc van xin...

Hàng chục cô giáo quỳ gối khóc xin được... dạy trẻ

Hàng chục cô giáo quỳ gối khóc xin được... dạy trẻ

Sau khi biết được tin cơ sở phải dừng hoạt động, nhiều cô giáo ở Trường Mầm non Tuổi thơ, (Nghệ An) đã quỳ gối, khóc lóc van xin...

Tăng hình thức kỷ luật, đề nghị chuyển trường cô giáo đánh trẻ mầm non
Tăng hình thức kỷ luật, đề nghị chuyển trường cô giáo đánh trẻ mầm non

VOV.VN - Hội đồng sư phạm Trường mầm non Tuổi Thơ đã họp xem xét, thống nhất thi hành kỷ luật đối với giáo viên Nguyễn Thị Thanh Nga với mức cảnh cáo.

Tăng hình thức kỷ luật, đề nghị chuyển trường cô giáo đánh trẻ mầm non

Tăng hình thức kỷ luật, đề nghị chuyển trường cô giáo đánh trẻ mầm non

VOV.VN - Hội đồng sư phạm Trường mầm non Tuổi Thơ đã họp xem xét, thống nhất thi hành kỷ luật đối với giáo viên Nguyễn Thị Thanh Nga với mức cảnh cáo.