Từ khóa tìm kiếm: Marthe Hoffnung Cohn

Câu chuyện có thật về nữ điệp viên người Pháp gốc Do Thái
Câu chuyện có thật về nữ điệp viên người Pháp gốc Do Thái

VOV.VN - Trong nhiều thập kỷ, Marthe Cohn không bao giờ nói về hoạt động của mình trong chiến tranh.

Câu chuyện có thật về nữ điệp viên người Pháp gốc Do Thái

Câu chuyện có thật về nữ điệp viên người Pháp gốc Do Thái

VOV.VN - Trong nhiều thập kỷ, Marthe Cohn không bao giờ nói về hoạt động của mình trong chiến tranh.