Từ khóa tìm kiếm: mặt hàng khẩu trang y tế

Cho phép các chuyến bay đơn lẻ đón công dân Việt Nam về nước
Cho phép các chuyến bay đơn lẻ đón công dân Việt Nam về nước

VOV.VN - Việc đón công dân phải phù hợp với diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế, cũng như nhu cầu về nước của công dân Việt Nam.

Cho phép các chuyến bay đơn lẻ đón công dân Việt Nam về nước

Cho phép các chuyến bay đơn lẻ đón công dân Việt Nam về nước

VOV.VN - Việc đón công dân phải phù hợp với diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế, cũng như nhu cầu về nước của công dân Việt Nam.

Quảng Nam phạt hơn 385 triệu đồng vi phạm phòng, chống Covid-19
Quảng Nam phạt hơn 385 triệu đồng vi phạm phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Quảng Nam phạt hơn 385 triệu đồng vi phạm phòng, chống Covid-19

Quảng Nam phạt hơn 385 triệu đồng vi phạm phòng, chống Covid-19

Quảng Nam phạt hơn 385 triệu đồng vi phạm phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Quảng Nam phạt hơn 385 triệu đồng vi phạm phòng, chống Covid-19