Từ khóa tìm kiếm: Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo

Indonesia đặt tổ chức “Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo” ngoài vòng pháp luật
Indonesia đặt tổ chức “Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo” ngoài vòng pháp luật

VOV.VN - Indonesia ngày 30/12 thông báo cấm mọi hoạt động của tổ chức “Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo” (FPI) – một nhóm Hồi giáo theo đường lối cứng rắn nhất nước này.

Indonesia đặt tổ chức “Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo” ngoài vòng pháp luật

Indonesia đặt tổ chức “Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo” ngoài vòng pháp luật

VOV.VN - Indonesia ngày 30/12 thông báo cấm mọi hoạt động của tổ chức “Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo” (FPI) – một nhóm Hồi giáo theo đường lối cứng rắn nhất nước này.