Từ khóa tìm kiếm: Mathias Rust

Chàng trai Đức bay xuyên lưới phòng không Liên Xô tới Quảng trường Đỏ
Chàng trai Đức bay xuyên lưới phòng không Liên Xô tới Quảng trường Đỏ

VOV.VN - Một thanh niên liều lĩnh bay bất hợp pháp từ Tây Đức xuyên qua lưới phòng không thiên la địa võng của Liên Xô để đậu sát Quảng trường Đỏ vào năm 1987.

Chàng trai Đức bay xuyên lưới phòng không Liên Xô tới Quảng trường Đỏ

Chàng trai Đức bay xuyên lưới phòng không Liên Xô tới Quảng trường Đỏ

VOV.VN - Một thanh niên liều lĩnh bay bất hợp pháp từ Tây Đức xuyên qua lưới phòng không thiên la địa võng của Liên Xô để đậu sát Quảng trường Đỏ vào năm 1987.