Từ khóa tìm kiếm: mâu thuẫn xưng hô

Giết người vì tranh cãi “mày tao”
Giết người vì tranh cãi “mày tao”

Cho rằng người hàng xóm vai vế thấp hơn mà xưng hô "mày tao" rồi dẫn đến cự cãi, Hùng lấy dao đâm nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn.

Giết người vì tranh cãi “mày tao”

Giết người vì tranh cãi “mày tao”

Cho rằng người hàng xóm vai vế thấp hơn mà xưng hô "mày tao" rồi dẫn đến cự cãi, Hùng lấy dao đâm nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn.