Từ khóa tìm kiếm: máy bay Ấn Độ mất tích gần biên giới Trung Quốc

Su-30MKI của Ấn Độ mất tích gần biên giới Trung Quốc
Su-30MKI của Ấn Độ mất tích gần biên giới Trung Quốc

Hiện đội giải cứu vẫn đang cố gắng tìm kiếm chiếc máy bay này xung quanh khu vực mất tín hiệu.

Su-30MKI của Ấn Độ mất tích gần biên giới Trung Quốc

Su-30MKI của Ấn Độ mất tích gần biên giới Trung Quốc

Hiện đội giải cứu vẫn đang cố gắng tìm kiếm chiếc máy bay này xung quanh khu vực mất tín hiệu.