Từ khóa tìm kiếm: máy bay chở cầu thủ Brazil cạn nhiên liệu

Máy bay chở cầu thủ Brazil bị rơi do cạn nhiên liệu?
Máy bay chở cầu thủ Brazil bị rơi do cạn nhiên liệu?

VOV.VN - Trước khi gặp nạn, phi công lái máy bay chở cầu thủ Brazil đã báo với kiểm soát không lưu rằng máy bay sắp hết nhiên liệu và xin hạ cánh khẩn cấp.

Máy bay chở cầu thủ Brazil bị rơi do cạn nhiên liệu?

Máy bay chở cầu thủ Brazil bị rơi do cạn nhiên liệu?

VOV.VN - Trước khi gặp nạn, phi công lái máy bay chở cầu thủ Brazil đã báo với kiểm soát không lưu rằng máy bay sắp hết nhiên liệu và xin hạ cánh khẩn cấp.