Từ khóa tìm kiếm: máy bay chở khách siêu thanh

Nga phát triển máy bay chở khách với tốc độ siêu thanh 
Nga phát triển máy bay chở khách với tốc độ siêu thanh 

VOV.VN - Theo kế hoạch, máy bay sẽ có hai phiên bản gồm loại có sức chứa 8 hành khách và loại có sức chứa 30 hành khách. Các máy bay này có thể được trình diện vào cuối năm 2021, đầu năm 2022.

Nga phát triển máy bay chở khách với tốc độ siêu thanh 

Nga phát triển máy bay chở khách với tốc độ siêu thanh 

VOV.VN - Theo kế hoạch, máy bay sẽ có hai phiên bản gồm loại có sức chứa 8 hành khách và loại có sức chứa 30 hành khách. Các máy bay này có thể được trình diện vào cuối năm 2021, đầu năm 2022.

“Hậu duệ Concorde” sẽ cất cánh trong năm 2019?
“Hậu duệ Concorde” sẽ cất cánh trong năm 2019?

VOV.VN - Boom Supersonic đã có thêm 100 triệu USD để xúc tiến dự án máy bay siêu thanh thương mại của mình. 

“Hậu duệ Concorde” sẽ cất cánh trong năm 2019?

“Hậu duệ Concorde” sẽ cất cánh trong năm 2019?

VOV.VN - Boom Supersonic đã có thêm 100 triệu USD để xúc tiến dự án máy bay siêu thanh thương mại của mình.