Từ khóa tìm kiếm: Mercedes-Benz Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Mercedes-Benz Việt Nam có Tổng Giám đốc mới
Mercedes-Benz Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

VOV.VN - Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) đã chính thức bổ nhiệm ông Choi Duk Jun làm Tổng Giám đốc mới từ tháng 1/2018.

Mercedes-Benz Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Mercedes-Benz Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

VOV.VN - Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) đã chính thức bổ nhiệm ông Choi Duk Jun làm Tổng Giám đốc mới từ tháng 1/2018.