Từ khóa tìm kiếm: MERCOSUR

Nhìn lại 30 năm Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR)
Nhìn lại 30 năm Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR)

VOV.VN - Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) là một thành tựu lịch sử trong khu vực và là một trong những cột mốc quan trọng đối với hội nhập kinh tế Mỹ Latin, với kỳ vọng vượt lên tư duy trước đó về sự đối đầu giữa các quốc gia và tạo ra động lực hợp tác.

Nhìn lại 30 năm Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR)

Nhìn lại 30 năm Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR)

VOV.VN - Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) là một thành tựu lịch sử trong khu vực và là một trong những cột mốc quan trọng đối với hội nhập kinh tế Mỹ Latin, với kỳ vọng vượt lên tư duy trước đó về sự đối đầu giữa các quốc gia và tạo ra động lực hợp tác.

EU cảnh báo thỏa thuận thương mại EU-Mercosur
EU cảnh báo thỏa thuận thương mại EU-Mercosur

VOV.VN -Đây là thỏa thuận thương mại đầu tiên có các cam kết ràng buộc để thực thi hiệu quả thỏa thuận Paris cũng như các thỏa thuận về môi trường.

EU cảnh báo thỏa thuận thương mại EU-Mercosur

EU cảnh báo thỏa thuận thương mại EU-Mercosur

VOV.VN -Đây là thỏa thuận thương mại đầu tiên có các cam kết ràng buộc để thực thi hiệu quả thỏa thuận Paris cũng như các thỏa thuận về môi trường.

Thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brazil đi vào chiều sâu
Thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brazil đi vào chiều sâu

VOV.VN - Tình cảm hữu nghị truyền thống, sự tin cậy và quyết tâm chính trị là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Brazil.

Thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brazil đi vào chiều sâu

Thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brazil đi vào chiều sâu

VOV.VN - Tình cảm hữu nghị truyền thống, sự tin cậy và quyết tâm chính trị là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Brazil.