Từ khóa tìm kiếm: mía tồn đọng ở Ninh Thuận

Khẩn trương thu mua mía tồn đọng tại ruộng cho nông dân Ninh Thuận
Khẩn trương thu mua mía tồn đọng tại ruộng cho nông dân Ninh Thuận

VOV.VN - Công ty Cổ phần đường Biên Hòa - Phan Rang –Ninh Thuận đang khẩn trương thu mua mía còn tồn đọng tại ruộng của nông dân.

Khẩn trương thu mua mía tồn đọng tại ruộng cho nông dân Ninh Thuận

Khẩn trương thu mua mía tồn đọng tại ruộng cho nông dân Ninh Thuận

VOV.VN - Công ty Cổ phần đường Biên Hòa - Phan Rang –Ninh Thuận đang khẩn trương thu mua mía còn tồn đọng tại ruộng của nông dân.