Từ khóa tìm kiếm: Michael Waibel

Ra mắt sách ảnh “Đà Nẵng – thành phố biển” của TS Michael Waibel
Ra mắt sách ảnh “Đà Nẵng – thành phố biển” của TS Michael Waibel

VOV.VN -Cuốn sách ảnh “Đà Nẵng – thành phố biển” ghi nhận lại một cách trực quan những thay đổi đô thị gần đây của thành phố biển Đà Nẵng...

Ra mắt sách ảnh “Đà Nẵng – thành phố biển” của TS Michael Waibel

Ra mắt sách ảnh “Đà Nẵng – thành phố biển” của TS Michael Waibel

VOV.VN -Cuốn sách ảnh “Đà Nẵng – thành phố biển” ghi nhận lại một cách trực quan những thay đổi đô thị gần đây của thành phố biển Đà Nẵng...

Ra mắt sách ảnh về Hà Nội của tác giả nước ngoài
Ra mắt sách ảnh về Hà Nội của tác giả nước ngoài

VOV.VN -Cuốn sách không chỉ lưu lại dấu ấn về những giai đoạn lịch sử, mà còn phản ánh những thách thức trong sự phát triển bền vững của Hà Nội

Ra mắt sách ảnh về Hà Nội của tác giả nước ngoài

Ra mắt sách ảnh về Hà Nội của tác giả nước ngoài

VOV.VN -Cuốn sách không chỉ lưu lại dấu ấn về những giai đoạn lịch sử, mà còn phản ánh những thách thức trong sự phát triển bền vững của Hà Nội