Từ khóa tìm kiếm: Microsoft mua lại Tik Tok

Microsoft tìm cách mua lại TikTok
Microsoft tìm cách mua lại TikTok

VOV.VN - New York Times cho biết, “gã khổng lồ” công nghệ lớn của Mỹ - Microsoft đang đàm phán để mua lại TikTok.

Microsoft tìm cách mua lại TikTok

Microsoft tìm cách mua lại TikTok

VOV.VN - New York Times cho biết, “gã khổng lồ” công nghệ lớn của Mỹ - Microsoft đang đàm phán để mua lại TikTok.