Từ khóa tìm kiếm: miễn thi hành án

Phạm nhân bị bệnh nặng có thể được miễn hoặc hoãn đi tù
Phạm nhân bị bệnh nặng có thể được miễn hoặc hoãn đi tù

VOV.VN - Bộ luật Hình sự có quy định về những trường hợp đặc biệt, trong đó phạm nhân có thể được hoãn hoặc miễn đi tù.

Phạm nhân bị bệnh nặng có thể được miễn hoặc hoãn đi tù

Phạm nhân bị bệnh nặng có thể được miễn hoặc hoãn đi tù

VOV.VN - Bộ luật Hình sự có quy định về những trường hợp đặc biệt, trong đó phạm nhân có thể được hoãn hoặc miễn đi tù.