Từ khóa tìm kiếm: Miếu bà Chúa xứ

Truy tố Phó giám đốc Sở VHTT & DL Đồng Tháp
Truy tố Phó giám đốc Sở VHTT & DL Đồng Tháp

Trong thời gian xây dựng công trình tu bổ Miếu bà Chúa xứ, Nguyễn Hữu Lý không thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 3,7 tỷ đồng.

Truy tố Phó giám đốc Sở VHTT & DL Đồng Tháp

Truy tố Phó giám đốc Sở VHTT & DL Đồng Tháp

Trong thời gian xây dựng công trình tu bổ Miếu bà Chúa xứ, Nguyễn Hữu Lý không thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 3,7 tỷ đồng.

Biển người chen chân xin lộc tại Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, An Giang
Biển người chen chân xin lộc tại Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, An Giang

VOV.VN -Ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết), hàng nghìn người dân từ các nơi đổ xô về Khu du lịch cấp quốc gia Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (An Giang) xin lộc đầu năm.

Biển người chen chân xin lộc tại Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, An Giang

Biển người chen chân xin lộc tại Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, An Giang

VOV.VN -Ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết), hàng nghìn người dân từ các nơi đổ xô về Khu du lịch cấp quốc gia Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (An Giang) xin lộc đầu năm.