Từ khóa tìm kiếm: mở cửa lại trường học

Nhật Bản thảo luận về việc mở cửa lại các trường học vào tháng 9/2020
Nhật Bản thảo luận về việc mở cửa lại các trường học vào tháng 9/2020

VOV.VN - Nhật Bản có thể phải di dời thời gian mở cửa lại các trường học cho tới tận tháng 9/2020.

Nhật Bản thảo luận về việc mở cửa lại các trường học vào tháng 9/2020

Nhật Bản thảo luận về việc mở cửa lại các trường học vào tháng 9/2020

VOV.VN - Nhật Bản có thể phải di dời thời gian mở cửa lại các trường học cho tới tận tháng 9/2020.