Từ khóa tìm kiếm: mô hình mới

Đảng Cộng sản Pháp có tân Bí thư toàn quốc và mô hình tổ chức mới
Đảng Cộng sản Pháp có tân Bí thư toàn quốc và mô hình tổ chức mới

VOV.VN - Ông Fabien Roussel, 49 tuổi, hiện là Bí thư liên minh phương Bắc của Đảng Cộng sản Pháp, đã được bầu làm Bí thư toàn quốc của đảng này.

Đảng Cộng sản Pháp có tân Bí thư toàn quốc và mô hình tổ chức mới

Đảng Cộng sản Pháp có tân Bí thư toàn quốc và mô hình tổ chức mới

VOV.VN - Ông Fabien Roussel, 49 tuổi, hiện là Bí thư liên minh phương Bắc của Đảng Cộng sản Pháp, đã được bầu làm Bí thư toàn quốc của đảng này.

Nâng cao năng lực quản lý dạy học, giáo dục THCS theo mô hình mới
Nâng cao năng lực quản lý dạy học, giáo dục THCS theo mô hình mới

VOV.VN - Mô hình trường học mới ở cấp THCS hướng học sinh đến sự phát triển toàn diện

Nâng cao năng lực quản lý dạy học, giáo dục THCS theo mô hình mới

Nâng cao năng lực quản lý dạy học, giáo dục THCS theo mô hình mới

VOV.VN - Mô hình trường học mới ở cấp THCS hướng học sinh đến sự phát triển toàn diện