Từ khóa tìm kiếm: môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung

Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung
Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung

VOV.VN - Dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 4 tỉnh miền Trung do Bộ TN&MT cùng UBND 4 tỉnh miền Trung quản lý.

Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung

Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung

VOV.VN - Dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 4 tỉnh miền Trung do Bộ TN&MT cùng UBND 4 tỉnh miền Trung quản lý.

Kết quả đánh giá lại hiện trạng môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung
Kết quả đánh giá lại hiện trạng môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung

VOV.VN-Kết quả từ các chương trình quan trắc cho thấy, chất lượng môi trường biển bao gồm nước biển và trầm tích biển tại 4 tỉnh miền Trung đã ổn định...

Kết quả đánh giá lại hiện trạng môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung

Kết quả đánh giá lại hiện trạng môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung

VOV.VN-Kết quả từ các chương trình quan trắc cho thấy, chất lượng môi trường biển bao gồm nước biển và trầm tích biển tại 4 tỉnh miền Trung đã ổn định...