Từ khóa tìm kiếm: món ăn bắt mắt

Hình ảnh các món ăn Hồi giáo bắt mắt trong tháng chay tịnh Ramadan
Hình ảnh các món ăn Hồi giáo bắt mắt trong tháng chay tịnh Ramadan

VOV.VN - Trong tháng lễ Ramadan, người Hồi giáo phải kiêng ăn uống trong lúc còn ánh nắng. Phải đến khi mặt trời lặn, họ mới được phép ăn lấy sức.

Hình ảnh các món ăn Hồi giáo bắt mắt trong tháng chay tịnh Ramadan

Hình ảnh các món ăn Hồi giáo bắt mắt trong tháng chay tịnh Ramadan

VOV.VN - Trong tháng lễ Ramadan, người Hồi giáo phải kiêng ăn uống trong lúc còn ánh nắng. Phải đến khi mặt trời lặn, họ mới được phép ăn lấy sức.