Từ khóa tìm kiếm: một huyện ở Thanh Hóa cho giáo viên chạy xô

Thanh Hóa:  Cho giáo viên “chạy xô” để trường học đạt chuẩn
Thanh Hóa: Cho giáo viên “chạy xô” để trường học đạt chuẩn

VOV.VN -Trước áp lực phải đạt trường chuẩn quốc gia, ngành giáo dục huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã phải cho giáo viên "chạy xô" để trường học đạt chuẩn.

Thanh Hóa:  Cho giáo viên “chạy xô” để trường học đạt chuẩn

Thanh Hóa: Cho giáo viên “chạy xô” để trường học đạt chuẩn

VOV.VN -Trước áp lực phải đạt trường chuẩn quốc gia, ngành giáo dục huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã phải cho giáo viên "chạy xô" để trường học đạt chuẩn.