Từ khóa tìm kiếm: Một người con của Đà Nẵng

Ra mắt tác phẩm “Nguyễn Bá Thanh- Một người con của Đà Nẵng“
Ra mắt tác phẩm “Nguyễn Bá Thanh- Một người con của Đà Nẵng“

Tập sách "Nguyễn Bá Thanh- Một người con của Đà Nẵng" dày gần 400 trang kể lại quá trình trưởng thành, công tác của nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ra mắt tác phẩm “Nguyễn Bá Thanh- Một người con của Đà Nẵng“

Ra mắt tác phẩm “Nguyễn Bá Thanh- Một người con của Đà Nẵng“

Tập sách "Nguyễn Bá Thanh- Một người con của Đà Nẵng" dày gần 400 trang kể lại quá trình trưởng thành, công tác của nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.