Từ khóa tìm kiếm: mua cổ phần doanh nghiệp nhà nước

Tập đoàn tư nhân ồ ạt mua cổ phần doanh nghiệp nhà nước
Tập đoàn tư nhân ồ ạt mua cổ phần doanh nghiệp nhà nước

Làn sóng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đang tạo cơ hội cho nhiều tập đoàn tư nhân tạo thêm lợi ích cho chuỗi giá trị hoạt động của họ.

Tập đoàn tư nhân ồ ạt mua cổ phần doanh nghiệp nhà nước

Tập đoàn tư nhân ồ ạt mua cổ phần doanh nghiệp nhà nước

Làn sóng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đang tạo cơ hội cho nhiều tập đoàn tư nhân tạo thêm lợi ích cho chuỗi giá trị hoạt động của họ.

Cố phần hóa DNNN: Không hạn chế lượng cổ phần nhà đầu tư trong nước mua
Cố phần hóa DNNN: Không hạn chế lượng cổ phần nhà đầu tư trong nước mua

VOV.VN- Nhà đầu tư trong nước được quyền mua cổ phần của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa với số lượng không hạn chế, trừ diện không được mua lần đầu.

Cố phần hóa DNNN: Không hạn chế lượng cổ phần nhà đầu tư trong nước mua

Cố phần hóa DNNN: Không hạn chế lượng cổ phần nhà đầu tư trong nước mua

VOV.VN- Nhà đầu tư trong nước được quyền mua cổ phần của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa với số lượng không hạn chế, trừ diện không được mua lần đầu.

Doanh nghiệp cổ phần hóa sẽ khó ôm “đất vàng”?
Doanh nghiệp cổ phần hóa sẽ khó ôm “đất vàng”?

VOV.VN - Theo dự thảo nghị định của Bộ Tài chính, doanh nghiệp cổ phần hóa sẽ khó lợi dụng để nắm giữ "đất vàng”.

Doanh nghiệp cổ phần hóa sẽ khó ôm “đất vàng”?

Doanh nghiệp cổ phần hóa sẽ khó ôm “đất vàng”?

VOV.VN - Theo dự thảo nghị định của Bộ Tài chính, doanh nghiệp cổ phần hóa sẽ khó lợi dụng để nắm giữ "đất vàng”.