Từ khóa tìm kiếm: mức lương tối thiểu

Doanh nghiệp băn khoăn điểm gì trong dự Luật lao động sửa đổi?
Doanh nghiệp băn khoăn điểm gì trong dự Luật lao động sửa đổi?

VOV.VN - Năng suất lao động thấp, khoa học công nghệ lạc hậu, chi phí tăng cùng  với những quy định trần giờ làm thêm được xem là làm khó doanh nghiệp.

Doanh nghiệp băn khoăn điểm gì trong dự Luật lao động sửa đổi?

Doanh nghiệp băn khoăn điểm gì trong dự Luật lao động sửa đổi?

VOV.VN - Năng suất lao động thấp, khoa học công nghệ lạc hậu, chi phí tăng cùng  với những quy định trần giờ làm thêm được xem là làm khó doanh nghiệp.

Thay đổi cách tính tiền lương của lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước?
Thay đổi cách tính tiền lương của lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước?

VOV.VN -Mức lương cơ bản của các thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị của doanh nghiệp nhà nước sẽ được quy định theo loại công ty gắn với quy mô.

Thay đổi cách tính tiền lương của lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước?

Thay đổi cách tính tiền lương của lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước?

VOV.VN -Mức lương cơ bản của các thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị của doanh nghiệp nhà nước sẽ được quy định theo loại công ty gắn với quy mô.

Cải cách chính sách tiền lương: Đãi ngộ xứng đáng theo năng suất
Cải cách chính sách tiền lương: Đãi ngộ xứng đáng theo năng suất

VOV.VN -Cải cách chính sách tiền lương sẽ tiến tới việc thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng theo năng suất lao động, tạo động lực nâng cao chất lượng...

Cải cách chính sách tiền lương: Đãi ngộ xứng đáng theo năng suất

Cải cách chính sách tiền lương: Đãi ngộ xứng đáng theo năng suất

VOV.VN -Cải cách chính sách tiền lương sẽ tiến tới việc thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng theo năng suất lao động, tạo động lực nâng cao chất lượng...

Cải cách tiền lương: Mức lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức
Cải cách tiền lương: Mức lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức

VOV.VN - Cải cách tiền lương chú trọng những nội dung về lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang (khu vực công).

Cải cách tiền lương: Mức lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức

Cải cách tiền lương: Mức lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức

VOV.VN - Cải cách tiền lương chú trọng những nội dung về lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang (khu vực công).

Tiền lương đóng BHXH từ ngày 1/1/2018 thay đổi
Tiền lương đóng BHXH từ ngày 1/1/2018 thay đổi

VOV.VN - Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng; cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

Tiền lương đóng BHXH từ ngày 1/1/2018 thay đổi

Tiền lương đóng BHXH từ ngày 1/1/2018 thay đổi

VOV.VN - Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng; cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

Chuẩn bị điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2018
Chuẩn bị điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2018

VOV.VN - Chuẩn bị điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2018.

Chuẩn bị điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Chuẩn bị điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2018

VOV.VN - Chuẩn bị điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2018.

Lao động giúp việc gia đình cần được hưởng mức lương tối thiểu
Lao động giúp việc gia đình cần được hưởng mức lương tối thiểu

VOV.VN -ILO nhấn mạnh, lao động giúp việc gia đình không nên bị phân biệt đối xử và cần được hưởng tiền lương tối thiểu tương đương với những lao động khác.

Lao động giúp việc gia đình cần được hưởng mức lương tối thiểu

Lao động giúp việc gia đình cần được hưởng mức lương tối thiểu

VOV.VN -ILO nhấn mạnh, lao động giúp việc gia đình không nên bị phân biệt đối xử và cần được hưởng tiền lương tối thiểu tương đương với những lao động khác.

Người lao động chưa được trả “mức lương đủ sống“
Người lao động chưa được trả “mức lương đủ sống“

VOV.VN -Oxfam kêu gọi doanh nghiệp chuyển từ mức lương tối thiểu sang mức lương đủ sống, có tính đến chi phí cho nhà cửa, giáo dục, thực phẩm, đi lại và y tế.

Người lao động chưa được trả “mức lương đủ sống“

Người lao động chưa được trả “mức lương đủ sống“

VOV.VN -Oxfam kêu gọi doanh nghiệp chuyển từ mức lương tối thiểu sang mức lương đủ sống, có tính đến chi phí cho nhà cửa, giáo dục, thực phẩm, đi lại và y tế.