Từ khóa tìm kiếm: Mỹ áp thuế lên hàng Trung Quốc

Trung Quốc cáo buộc Mỹ vi phạm nghiêm trọng nhận thức chung Osaka
Trung Quốc cáo buộc Mỹ vi phạm nghiêm trọng nhận thức chung Osaka

VOV.VN - Bà Hoa Xuân Doanh cho rằng, việc Mỹ quyết định áp thuế bổ sung lên hàng hóa Trung Quốc là vi phạm nghiêm trọng nhận thức chung Osaka.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ vi phạm nghiêm trọng nhận thức chung Osaka

Trung Quốc cáo buộc Mỹ vi phạm nghiêm trọng nhận thức chung Osaka

VOV.VN - Bà Hoa Xuân Doanh cho rằng, việc Mỹ quyết định áp thuế bổ sung lên hàng hóa Trung Quốc là vi phạm nghiêm trọng nhận thức chung Osaka.