Từ khóa tìm kiếm: My dairy farm

Bí mật làm nên nguồn sữa đầu vào chất lượng của Cô Gái Hà Lan
Bí mật làm nên nguồn sữa đầu vào chất lượng của Cô Gái Hà Lan

VOV.VN - Trải qua 145 năm kinh nghiệm, Cô Gái Hà Lan đã và đang cùng người nông dân giữ vững những quy chuẩn khắt khe của hành trình “từ đồng cỏ đến ly sữa".

Bí mật làm nên nguồn sữa đầu vào chất lượng của Cô Gái Hà Lan

Bí mật làm nên nguồn sữa đầu vào chất lượng của Cô Gái Hà Lan

VOV.VN - Trải qua 145 năm kinh nghiệm, Cô Gái Hà Lan đã và đang cùng người nông dân giữ vững những quy chuẩn khắt khe của hành trình “từ đồng cỏ đến ly sữa".