Từ khóa tìm kiếm: Mỹ sẽ cứu Thỏa thuận Paris

Mỹ sẽ cứu Thỏa thuận Paris trước khi Tổng thống đắc cử Trump nhậm chức
Mỹ sẽ cứu Thỏa thuận Paris trước khi Tổng thống đắc cử Trump nhậm chức

VOV.VN - Chính phủ Mỹ sẽ làm mọi điều có thể để thực hiện Thỏa thuận chống biến đổi khí hậu toàn cầu Paris, trước khi Tổng thống đắc cử Donal Trump nhậm chức.

Mỹ sẽ cứu Thỏa thuận Paris trước khi Tổng thống đắc cử Trump nhậm chức

Mỹ sẽ cứu Thỏa thuận Paris trước khi Tổng thống đắc cử Trump nhậm chức

VOV.VN - Chính phủ Mỹ sẽ làm mọi điều có thể để thực hiện Thỏa thuận chống biến đổi khí hậu toàn cầu Paris, trước khi Tổng thống đắc cử Donal Trump nhậm chức.