Từ khóa tìm kiếm: nang cap luoi dien

Bất chấp nắng nóng vẫn cắt điện hàng loạt
Bất chấp nắng nóng vẫn cắt điện hàng loạt

VOV.VN -Lý do cắt điện hàng loạt trong cả nước ngày 15/7 được cho là để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện.

Bất chấp nắng nóng vẫn cắt điện hàng loạt

Bất chấp nắng nóng vẫn cắt điện hàng loạt

VOV.VN -Lý do cắt điện hàng loạt trong cả nước ngày 15/7 được cho là để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện.