Từ khóa tìm kiếm: năng lực cạnh tranh quốc gia

Cải cách thành công ngành Thuế, năng lực cạnh tranh quốc gia được nâng lên
Cải cách thành công ngành Thuế, năng lực cạnh tranh quốc gia được nâng lên

VOV.VN - Những cải cách của ngành Thuế đã góp phần giúp đất nước thăng hạng trong báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu.

Cải cách thành công ngành Thuế, năng lực cạnh tranh quốc gia được nâng lên

Cải cách thành công ngành Thuế, năng lực cạnh tranh quốc gia được nâng lên

VOV.VN - Những cải cách của ngành Thuế đã góp phần giúp đất nước thăng hạng trong báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu.

Lối thoát nào cho bài toán vốn hạ tầng?
Lối thoát nào cho bài toán vốn hạ tầng?

Hạ tầng vẫn là từ khoá quan trọng trong năm 2019 và giai đoạn tiếp theo, khi Việt Nam tăng tốc trong cuộc đua về năng lực cạnh tranh quốc gia.

Lối thoát nào cho bài toán vốn hạ tầng?

Lối thoát nào cho bài toán vốn hạ tầng?

Hạ tầng vẫn là từ khoá quan trọng trong năm 2019 và giai đoạn tiếp theo, khi Việt Nam tăng tốc trong cuộc đua về năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chính phủ ra Nghị quyết nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019
Chính phủ ra Nghị quyết nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Chính phủ ra Nghị quyết nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019

Chính phủ ra Nghị quyết nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

5 năm cải thiện môi trường kinh doanh: Hầu hết chỉ số có tăng điểm
5 năm cải thiện môi trường kinh doanh: Hầu hết chỉ số có tăng điểm

VOV.VN - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19, Việt Nam đã tiến khoảng 30 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu về môi trường kinh doanh, nhưng vẫn chưa đạt được kỳ vọng.

5 năm cải thiện môi trường kinh doanh: Hầu hết chỉ số có tăng điểm

5 năm cải thiện môi trường kinh doanh: Hầu hết chỉ số có tăng điểm

VOV.VN - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19, Việt Nam đã tiến khoảng 30 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu về môi trường kinh doanh, nhưng vẫn chưa đạt được kỳ vọng.

Cải thiện môi trường kinh doanh: “Bộ đến ga cuối, bộ chưa xuất phát”
Cải thiện môi trường kinh doanh: “Bộ đến ga cuối, bộ chưa xuất phát”

VOV.VN - “Bức tranh” cải cách điều kiện kinh doanh vẫn trong tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, có chuyển động nhưng không đồng đều về quy mô, tốc độ.

Cải thiện môi trường kinh doanh: “Bộ đến ga cuối, bộ chưa xuất phát”

Cải thiện môi trường kinh doanh: “Bộ đến ga cuối, bộ chưa xuất phát”

VOV.VN - “Bức tranh” cải cách điều kiện kinh doanh vẫn trong tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, có chuyển động nhưng không đồng đều về quy mô, tốc độ.

Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam tăng 32 bậc
Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam tăng 32 bậc

VOV.VN - Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2017 của Việt Nam tăng 32 bậc so với xếp hạng năm 2016 và đứng ở vị trí 64/190 quốc gia/nền kinh tế.

Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam tăng 32 bậc

Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam tăng 32 bậc

VOV.VN - Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2017 của Việt Nam tăng 32 bậc so với xếp hạng năm 2016 và đứng ở vị trí 64/190 quốc gia/nền kinh tế.

Triển khai kế hoạch hành động quốc gia vì Việt Nam phát triển bền vững
Triển khai kế hoạch hành động quốc gia vì Việt Nam phát triển bền vững

VOV.VN - Vấn đề được đưa ra bàn thảo tại hội nghị triển khai kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030.

Triển khai kế hoạch hành động quốc gia vì Việt Nam phát triển bền vững

Triển khai kế hoạch hành động quốc gia vì Việt Nam phát triển bền vững

VOV.VN - Vấn đề được đưa ra bàn thảo tại hội nghị triển khai kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030.

Tổng cục Hải quan với mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh
Tổng cục Hải quan với mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh

VOV.VN - Tổng cục Hải quan phấn đấu cải thiện vị trí xếp hạng về thời gian thực hiện giao dịch thương mại qua biên giới từ thứ hạng 93 về thứ hạng dưới 82.

Tổng cục Hải quan với mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh

Tổng cục Hải quan với mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh

VOV.VN - Tổng cục Hải quan phấn đấu cải thiện vị trí xếp hạng về thời gian thực hiện giao dịch thương mại qua biên giới từ thứ hạng 93 về thứ hạng dưới 82.

Tận dụng 4G LTE để nâng cao năng lực quốc gia
Tận dụng 4G LTE để nâng cao năng lực quốc gia

VOV.VN - Mạng và dịch vụ di động băng rộng công nghệ 4G LTE góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng phục vụ cộng đồng.

Tận dụng 4G LTE để nâng cao năng lực quốc gia

Tận dụng 4G LTE để nâng cao năng lực quốc gia

VOV.VN - Mạng và dịch vụ di động băng rộng công nghệ 4G LTE góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng phục vụ cộng đồng.

Tham nhũng vặt và chuyện cải cách thủ tục hành chính
Tham nhũng vặt và chuyện cải cách thủ tục hành chính

VOV.VN - Nếu không thực hiện nghiêm túc, "nạn" tham nhũng vặt, tham nhũng thời gian trong bộ máy hành chính sẽ làm suy giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tham nhũng vặt và chuyện cải cách thủ tục hành chính

Tham nhũng vặt và chuyện cải cách thủ tục hành chính

VOV.VN - Nếu không thực hiện nghiêm túc, "nạn" tham nhũng vặt, tham nhũng thời gian trong bộ máy hành chính sẽ làm suy giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế.