Từ khóa tìm kiếm: nắng nóng tại Ấn Độ

Ít nhất 150 người chết do nắng nóng tại Ấn Độ
Ít nhất 150 người chết do nắng nóng tại Ấn Độ

VOV.VN -Ít nhất 150 người đã thiệt mạng do nắng nóng tăng cao tại nhiều khu vực của Ấn Độ kể từ đầu tháng 4 đến nay.

Ít nhất 150 người chết do nắng nóng tại Ấn Độ

Ít nhất 150 người chết do nắng nóng tại Ấn Độ

VOV.VN -Ít nhất 150 người đã thiệt mạng do nắng nóng tăng cao tại nhiều khu vực của Ấn Độ kể từ đầu tháng 4 đến nay.