Từ khóa tìm kiếm: năng suất lúa tăng cao

Giá lúa tăng nông dân thu lãi gần 20 triệu đồng 1 ha
Giá lúa tăng nông dân thu lãi gần 20 triệu đồng 1 ha

VOV.VN - Giá lúa tươi tại ruộng loại thường có giá 4.800 - 4.900 đồng/kg; lúa chất lượng cao giá 5.300 - 5.400 đồng/kg.

Giá lúa tăng nông dân thu lãi gần 20 triệu đồng 1 ha

Giá lúa tăng nông dân thu lãi gần 20 triệu đồng 1 ha

VOV.VN - Giá lúa tươi tại ruộng loại thường có giá 4.800 - 4.900 đồng/kg; lúa chất lượng cao giá 5.300 - 5.400 đồng/kg.

Sản xuất lúa gạo theo chuẩn quốc tế nâng vị thế gạo Việt Nam
Sản xuất lúa gạo theo chuẩn quốc tế nâng vị thế gạo Việt Nam

VOV.VN - Sản xuất lúa gạo theo chuẩn quốc tế đang là cơ hội để lúa gạo Việt nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Sản xuất lúa gạo theo chuẩn quốc tế nâng vị thế gạo Việt Nam

Sản xuất lúa gạo theo chuẩn quốc tế nâng vị thế gạo Việt Nam

VOV.VN - Sản xuất lúa gạo theo chuẩn quốc tế đang là cơ hội để lúa gạo Việt nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.